De titel van dit hoofdstuk "We staan erbij en kijken ernaar" duidt op een zorgelijke en vooral ook heel verwoestende ontwikkeling.

 

Zorgelijk, omdat ik op dit moment niet goed zie hoe deze te keren en verwoestend omdat de westerse wereld zoals wij die hebben ingericht een geenszins als denkbeeldig te verwaarlozen kans loopt-om het maar eens wollig te stellen- hieraan volledig te onder te gaan.

 

Okay, laten we eerst eens kijken naar die westerse wereld. Wat is dat dan.

 

Ik ben geen historicus, geschiedkundige of meer dan gemiddeld kenner van de geschiedenis. Wel ben ik als jurist in hart en nieren gewend om mij te bewegen op het terrein van recht en rechtvaardigheid, het terrein waar wet en mens samenkomen in een voor de mens rechtvaardige setting. Dat gezegd hebbende, puur op persoonlijke titel doe ik dus een poging om te kijken waar we het over hebben als we spreken over die "westerse wereld", ook wel "westerse beschaving" genoemd.  Corrigeert u mij gerust als ik er volgens u deels of geheel naast zit.

 

Laten we eens beginnen op Wikipedia, daar tref ik een mooie zinsnede;

 

De uiteindelijke samensmelting van de Romeins-Griekse cultuur, het christendom en de Germaanse cultuur vormt de basis van de huidige westerse beschaving. 

 

Hieronder de link.

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Geschiedenis_van_de_westerse_beschaving

 

Degenen die het interesseert hebben geklikt en gelezen, voor degenen die daar geen tijd voor of zin in hebben hierbij mijn eigen beleving bij wat wij vandaag menen te moeten omschrijven als die westerse beschaving. Ik heb overigens niet de pretentie om deze westerse beschaving als zaligmakend neer te zetten, er is meer op aarde, maar hij bevalt mij wel, dat zeg ik eerlijk.

 

Okay, waar staan we dan. Laat ik beginnen met het gebied te verkleinen naar dat wat we Europa noemen en dan -helaas- uitgezonderd de landen waar weliswaar democratie wordt gepredikt, maar de daadwerkelijke uitvoering daarvan wel wat vragen oproept.

 

En wat hebben we dan?

 

Welnu; een deel van de wereld dat zich kenmerkt door een goed ontwikkelde democratie en een goed functionerende scheiding der machten. Een deel van de wereld waarin vrijheid van spreken als kostbaar goed wordt gekoesterd. Een deel van de wereld waarin zeker ook de nodige -religieuze- oorlogen zijn gevoerd, maar waar de verlichting uiteindelijk heeft geleid tot een redelijke evenwichtig geheel en waarin sinds 1945, helaas ook weer enkele uitzonderingen daargelaten, gewapende conflicten naar de achtergrond zijn verdrongen en vrijheid gemeengoed is.

 

Zetten we dit af tegen delen van de wereld waarin de Islam streng regeert dan durf ik rustig te stellen dat in die delen van de wereld democratie ver te zoeken is en velen daar gedwongen moeten leven in angst en onderdrukking. Daar waar de sharia onverkort van toepassing is kun je zomaar nog een hand of een voet, of beide, kwijtraken als je hebt gestolen. Stenigen is er nog aan de orde van de dag en aan een schatting van hoeveel mensen er zonder vorm van proces zijn opgesloten in gevangenissen die je  zonder meer kunt kwalificeren als de hel op aarde durf ik niet eens te beginnen. En dit laatste treffen we al in Turkije; organisaties en advocaten die strijden voor mensenrechten kunnen u daar meer over vertellen.

 

Wat mooi dat ik dit hier allemaal mag neerkrassen op dit scherm. Wat mooi dat iedereen die is gevlucht voor de extreme Islam hier vrijuit kan spreken en zich zelfs vrij kan voelen om uiteindelijk toch weer de ware aard te laten zien, namelijk minachting voor de in hun ogen ongelovigen. 

 

Wat erg en hoe triest dat wij nu, onder druk van van een humorloze, moralistische, misplaatst elitaire, intolerante, naar censuur neigende, zogenaamd woke, inclusieve, build back better, diverstiteits- en klimaathysterisch drammerig linkse stroming Europa verzwakken tot op het bot.

 

  • Immigratie loopt volledig uit de hand; zeg je daar wat van dan ben je een racist.
  • Hele stadsdelen worden geterroriseerd door kansloze allochtoontjes met dure scooter en sportschoenen en een heel grote bek; zeg je daar wat van dan ben je een racist.
  • Moslimknuffelen is woke; doe je daar niet aan mee dan ben je een racist.
  • Knetterlinkse docenten vervuilen onze universiteiten met hun intolerante linkse gedachtengoed; zeg je daar wat van dan ben je niet woke.
  • We verbranden nog net geen boeken, maar de eerste bibliotheken hebben al gezuiverd, doodeng.
  • En maar drammen over die excuses voor het slavernij verleden, terwijl dat veel genuanceerde ligt dan de linkse drammers u willen doen geloven, maar zeg je daar wat van, berg je dan maar. De linkse columnisten staan klaar om u in de extreem rechtse hoek te rammen.

 

Allemachtig, wat zijn we druk met het veranderen van europa in een slappe, verwende, voornamelijk rechten opeisende, gender neutrale, diverse, inclusieve, woke en klimaathysterische slappe hap.

 

En u, beste kiezer, u trapt er telkens weer met open ogen in, zonder u ook maar één keer echt en grondig te verdiepen in waar u op stemt.

 

U staat erbij, u kijkt ernaar, en u krijgt de leiders die u verdient. Daar zitten ze,... in Den Haag.

 

Blij met die narcistische, arrogante, regenteske, liegende en bedriegende bende daar? Mooi zo, gaat u maar rustig slapen.