Dames en heren politici en (semi)overheidsdienaren. Ik ben zo vrij u kritisch te benaderen via deze website. 

 

 

Voor de goede orde; 

 

Over het optreden van onze Haagse bestuurders in deze Corona crisis heeft iedereen wel wat te roepen. Wat is wijsheid? Op deze plek spreek ik slechts de hoop uit dat de verhouding tussen de corona maatregelen en de reeds ontstane en nog te ontstane (enorme/gigantische) economische schade voortdurend kritisch wordt gewogen op basis van keiharde feiten aan alle kanten.

 

En ja, ik weet het, het volk vindt dat u het hoe dan ook nooit goed doet en braakt op sociale media of welke andere media dan ook en in uw mailbox de meest wilde, zure en grove teksten over u heen. En dat is natuurlijk niet goed. maar vraagt u zich eens af hoe dat komt! Hoe groot is de afstand tussen u en de burger inmiddels geworden. Wat heeft de burger voor instrumenten om uw beleid daadwerkelijk te kunnen toetsen? Op welke wijze legt u daadwerkelijk rekenschap af?

 

Ik behoor niet tot de azijnpissers en de schreeuwers en beschik over ruim voldoende goed werkende hersencellen om uw woorden naast uw daden te leggen en daarover een kritisch oordeel te vellen. En ik kom met oplossingen en voorstellen, kijkt u maar eens goed rond op deze site.

 

Hoe dan ook, ik maak mij ernstig zorgen over de staat van onze democratie en ik neem waar dat deze via sluikse en slinkse wegen door Den Haag, samen met de EU, op teveel fronten wordt beschadigd en uitgehold. 

 

 

Okay, ik begin met deze. Houd wat u hier ziet goed in uw achterhoofd bij zo'n beetje alles wat u op deze site leest.

 

Financieele Dagblad 11 september 2019 

 

Haagse beleidsmakers huiveren voor afrekenbare doelstellingen

Commentaar Patrick Jacobs,

  

Moet ik nog uitleggen waarom deze website 'rekenschapgraag' heet of voelt u hem al aankomen???

 

 

Stand van zaken in de Haagse politiek. 

 

Minister Wopke Hoekstra heeft op 2 september 2019 een lezing gegeven (De H.J.Schoolezing) Kijk op:

 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/toespraken/2019/09/02/hj-schoo-lezing-2019-door-minister-hoekstra.)

 

Uit de lezing spreekt zorg.

 

-Meer dan de helft van alle overheidsuitgaven gaat inmiddels naar sociale zekerheid en volksgezondheid, zo constateert Hoekstra.

 

-Over onze Nederlandse identiteit en over immigratie, en wie de rekening betaalt voor de massale omvang daarvan zegt 

 Hoekstra in feite op onderdelen hetzelfde als Wilders, maar dan in meer omfloerste en uiterst keurige termen. Hoe dan ook, hier moet volgens hem kritisch naar worden gekeken. 

 

Heel mooi allemaal, maar vrijwel direct nadat ik de volledige tekst van deze lezing had doorgenomen overviel mij het volgende: dit zijn de woorden die ik zo vaak hoor. Bevlogen teksten, opgelezen   vanaf geduldig papier. Het gehoor onder de indruk, applaus voor de spreker. Daarna dronken allen een glas, piesten een plas en alles bleef zoals het was. 

 

In een versplinterd politiek landschap koerst de politiek van compromis naar compromis, van visioen naar visioen, van halve waarheid naar weggemoffeld falen, van gekunstelde, mistige benaming van feiten die men liever verdoezelt, naar een keiharde leugen als dat zo uitkomt. (LEES de column van Sheila Sitalsing, getiteld 'Leugens', in de Volkskrant van zaterdag 07 december 2019). Echt knap, in zo weinig woorden de vinger op de zere plek). De acceptatie van leugens, klein of groot, heeft een zorgwekkend nivo bereikt. 

 

 

https://krant.volkskrant.nl/titles/volkskrant/7929/publications/817/articles/1048034/2/2

 

Tja, dan de H.J. Schoo lezing van mevrouw Kaag. Beetje triest dat je een instituut als dit gebruikt voor eigen politiek gewin en om een ander te besmeuren. Nog even los van de vraag of dat laatst terecht is of niet, het is allemaal zo weinig stijlvol  

 

Maar goed, dat is de tijdgeest. Teruglopende kwaliteit, grote en ronkende teksten om dat te verbloemen.

 

Het lijkt mij de hoogste tijd voor glasheldere taal en dat onze bestuurders veel krachtiger aangeven waar Nederland voor staat!  Het is tijd voor:

 

REKENSCHAP!

  

 Een rondje prominente Haagse spelers. N.B. 

 

Ik geef van elk van de personen een korte omschrijving, gebaseerd op wat ik van ze heb kunnen waarnemen uit diverse media en over hun optreden. Denkt u hier gerust anders over, het is mijn beleving. Niet eens? Laat gerust weten via het contactformulier op deze site.

 

Mark Rutte

 

Laat ik eerlijk zijn; als Mark Rutte onder vuur ligt zegt hij graag, 'Maar er is ook zoveel goed gegaan. En dat klopt absoluut en geef ik hem direct na. Maar dat alles staat wat mij betreft toch wel in heel erg schril contrast met zijn opvallende gebrek aan empathie en zorg voor de wat kwetsbare mens, maar ook voor de heel gemiddelde Nederlander. Echt, als geheel vind ik het allemaal weinig positief.

 

Mijn kwalificatie van deze man? Vleesgeworden teflon compromisfabriek. Tien jaren aan het roer met -onder andere (ja, ja er is veel goed gegaan) als resultaat:

 

  • ruim 36000 dak- en thuislozen, waaronder schokkend veel jongeren,
  • een overbelaste rechterlijke macht,
  • ernstig, heel, heel ernstig verschraald onderwijs,
  • een oeverloze stroom voornamelijk kansloze immigranten,
  • idioot veel macht overgeheveld naar Brusselse lichtgewicht regenten met hysterisch klimaatplannen,
  • schokkende hoeveelheden enge, giftige en zwaar orthodoxe sharia aanhangers,
  • een tot op het bot uitgemergelde groep middeninkomens wegens ongekende stijging van de collectieve lastendruk,
  • krakende gezondheidszorg (gaat genoeg geld heen, maar dat wordt te vaak verkeerd besteed, zie verder op deze site) en, zal ik nog even doorgaan?

 

Met zoveel macht als hij heeft, met zoveel geld daarachter, met zoveel mensen die precies doen wat hij zegt, zou al het bovenstaande binnen de kortst mogelijke tijd zijn opgelost of op zijn minst structureel zijn verbeterd, maar ja, dan moet je daar wel oog voor hebben en het ook willen. Ik vermoed dat geen van beide het geval is bij Rutte. En als hij hier echt eens een heel duidelijk, keihard onderbouwd antwoord op zou moeten geven dan volgt er hoogstwaarschijnlijk een verhaal waar niemand chocola van kan maken, maar dat wel zo goed klinkt dat we weer een tijdje in de man geloven. Ik heb nog nooit zo'n debating Houdini gezien als deze man. Knap, maar het begint inmiddels wel ergerlijk te worden.

 

Deze man is verslaafd aan zichzelf, zijn partij, de macht en zijn zorgvuldig in stand gehouden baantjes carrousel waarin schokkende hoeveelheden lichtgewichten en nitwits circuleren dat het bijna eng begint te worden. En als iemand dit zegt wordt hij heel boos -o.a. op Renske Leijten- en reageert hij als een wesp gestoken, maar kijk nou eens even goed rond in zijn kielzog,...Syp Wynia (wyniasweek.nl) heeft hier een heel treffend artikel over gepubliceerd). Citaat uit dit artikel van dhr. Paul Hekkens:

 

Kamerleden als partijpionnen

Nu verlaat ik het thema drogredenen en probeer in beeld te krijgen hoe Rutte in algemene zin in de politiek staat. Daarbij wijs ik op een tweetal waarnemingen. Ten eerste was er de verkiezingsuitzending van Nieuwsuur waarin Rutte aan de tand wordt gevoeld. Arjen Noorlander wijst erop dat er in de top 10 van de VVD nul jaar ondernemerservaring zit. In de top 20 zit ook nul jaar ervaring in veiligheid en in de zorg. Wie staan er dan wel op de lijst? Van de top 21 zijn er maar liefst 9 voormalig politiek assistent van een VVD-kopstuk geweest. Noorlander noemt hen partijambtenaren die samen een supportersvereniging van Mark Rutte vormen. Ik noem het partijsoldaten of partijpionnen. De lijst vertegenwoordigt dus weinig ervaring uit het echte leven. Dat wijst er op dat Rutte niet de echte werkelijkheid wil besturen, maar meer het politieke proces zelf. De VVD is zo ingericht dat Rutte zo min mogelijk weerstand ondervindt vanuit zijn eigen partij, en dus zoveel mogelijk zijn eigen gang kan gaan.

Lees gerust het hele artikel.

 

https://www.wyniasweek.nl/rutte-is-er-niet-voor-nederland-nederland-is-er-voor-rutte/

 

 

Weet u nog? Geen cent meer naar Griekenland, handen af van de hypotheekrente aftrek en elke werkende Nederlander 1000 euro erbij. Ik begrijp niet dat er nog iemand op deze man zou willen stemmen. En toch willen velen niet zien wat voor een slooporgie -ja, ja, ik weet het, naast alle goeds, maar het blijft een slooporgie vol minachting voor de heel gemiddelde Nederlander-  deze man in die tien jaren heeft aangericht, gefaciliteerd door talloze ja-knikkers, tassendragers en hielenlikkers, hongerig naar macht en een baantje. Is het iemand opgevallen hoeveel van die vazallen er de afgelopen 10 jaren zijn afgebrand, terwijl alles van Rutte afglijdt? Je kunt Mark Rutte redelijk schaamteloos kwalificeren als 'politieke kannibaal'.

 

Macht corrumpeert; een keiharde en inmiddels door Rutte en zijn kritiekloze ja-knikkers en tassendragers ruimschoots bewezen stelling. Een (lelijke) banencarrousel is het, niet meer en niet minder. Nogmaals; kijk maar eens in het kielzog van deze man. Ik noem zomaar een voorbeeldje, mevrouw Sophie Hermans, net als haar vader, Loek Hermans, zelfbenoemd beroepsbestuurder in overheidsluwte. Loek Hermans was overigens op een gegeven moment goed voor 25, ja u leest het goed, 25 bijbanen. Ik vind drie al verdacht, maar 25? Dan kun je je werk echt niet goed meer doen, maar deze beroepsbestuurder kennelijk wel, knap! Maar goed, ik denk, maar daar kan ik mij uiteraard heel sterk in vergissen, dat deze dame, behalve misschien een schoenenwinkel, nog nooit een bedrijf van binnen heeft gezien. Maar wel politiek adviseur van onze grote roerganger? Op die leeftijd? Met die achtergrond? Ik vind het schimmig, maar het past wel in het plaatje. En dat geldt voor heel veel van wat er achter Rutte aanhobbelt. Vrijwel alleen nog maar beroepsbestuurders die eveneens nog nooit een bedrijf van binnen hebben gezien, nog nooit een euro toegevoegde waarde tot stand hebben gebracht, Verzekerd van een risicoloze salarisdoorbetaling smijten ze met miljoenen en miljarden, zonder al te veel duidelijke controle op de besteding daarvan (Vraag Arno Visser!!!!). De kiezer lekker ver weg, alleen effe nodig op 17 maart. Flink werken aan nauwelijks afrekenbare doelstellingen. Wat een ellende.

  

                https://www.nationalehulpgids.nl/nieuws/bezuinigingen-op-thuiszorg-leiden-tot-vereenzaamde-ouderen/

  

En kijk nou toch eens! HOE DUIDELIJK WILT U HET HEBBEN? Op nu.nl 17 oktober 2018: "De nationale Ombudsman, de Algemene Rekenkamer en het Sociaal Cultureel Planburo (SCP) vinden dat het kabinet-Rutte te weinig oog heeft voor de duizenden kwetsbare Nederlanders die niet de zorg krijgen die zij nodig hebben. De drie adviesorganen luidden hier recent de noodklok over."

 

Zelfs VVD mastodont Hans Wiegel (u weet wel, de beste minister president die wij nooit hebben gehad) laat medio maart 2021 weten dat het tijd is dat de VVD naar een opvolger voor Rutte op zoek gaat.

 

 

Heeft er daar in het Haagse nog iemand echt verstand van waar hij of zij mee bezig is? We hebben inmiddels een ex-leraar met bloemschoenen als minister van Volksgezondheid, een dame op defensie die voorheen nog nooit een militair van dichtbij had gezien. Dat kan toch niet of ben ik nou gek? Op justitie zetten we toch ook geen tandarts? Waar zijn de vakministers gebleven?

 

Need I say more?

 

Wat mij betreft, beste lezer, verdienden alle partijen die zich nu massaal en hysterisch op het klimaat, op racisme, woke, inclusiviteit en diversiteit  en EU hebben geworpen, maar ondertussen onze ouderen, kwetsbaren en hulpbehoevenden negeren, de middengroepen tot op het bot uitknijpen en een kaalslag binnen onderwijs, gezondheidszorg en rechterlijke macht hebben aangericht niet veel beter dan dat zij bij de verkiezingen genadeloos waren weggestemd. Allemaal. Maar kijk, de uitslag is droevig, Nederland is murw gebeukt en gelooft onvoorwaardelijk in de zittende elite.

 

Okay, de volgende. 

 

ERIC WIEBES

 

 Arrogante regent, staat mijlenver van de burger af.

Waar hij verscheen ontstond chaos en ellende.

Liet zich diverse malen laatdunkend uit over zzp' ers en het MKB.

Neemt afscheid met een huilspeech waarin hij laat weten dat hij geen idee heeft hoe hij het in de toeslagen affaire anders had kunnen doen.

Rapportage uit 2017 van de ombudsman gelezen meneer Wiebes?

Groningers al een beetje blij meneer Wiebes?

Belastingdienst al een beetje op orde meneer Wiebes?

 

Zooooooo benieuwd welke prachtige functie de baantjescaroussel hierna voor hem in petto heeft. Dan kan hij dit land weer dienen, ik kan niet wachten beste mensen! 

 

 

Nog zo'n wonderlijke figuur 

 

Jesse Klaver. 

 

Knetterlinks en wat mij betreft ook gewoon dom. Nee echt, hij lijkt slim, maar ik twijfel daar heel ernstig aan. Sluw is ie wel.

 

Is voor nivellering die zover gaat dat al degenen die het om welke reden dan ook nog de moeite waard vinden om met hard werken wat meer centjes dan anderen te verdienen vanzelf het bijltje erbij neer gooien.

 

Nog vele slagen dommer is zijn ruimhartige asielbeleid. Kom maar binnen mensen, roeptoetert hij niet aflatend. Wij hebben voor u een troosteloos AZC (Echt heel erg, beste lezer van deze site, gaat u gerust kijken als u durft), een suf gereorganiseerd en vleugellam COA en met een beetje mazzel stoppen we u weg in stadswijken -uiteraard niet in Klavers eigen backyard- die toch al niet bekend staan om hun welvaart, stabiliteit en sociale weerbaarheid. Maar komt u gerust binnen, dat is voor ons ruimhartigheid, echt socialisme. Dat we u daarna laten stikken is bijzaak.

 

En de westerse witte man die in die wijk waagt hier wat van te zeggen noemen we gewoon een racist, want wij zijn woke mensen, hartstikke woke.

 

Over Klavers klimaathysterie zal ik maar zwijgen hier. Wat een schaamteloze vertoning van onkunde met die biomassa ellende.

 

Al die domheid is nog wel te verklaren, beste lezer, maar dan,... op nummer 9 van zijn kieslijst staat/stond een dame die een gedachtengoed aanhangt (religie of ideologie, wat u wilt) dat wat mij betreft niet verenigbaar is met democratie zoals wij die kennen en al helemaal niet met het uiterst kostbare beginsel van scheiding van kerk en staat. U mag daar vanzelfsprekend heel anders over denken beste lezer, velen hebben mij nu in gedachten al in het hoekje gezet van islamofoob, racist, whatever, maar ik vind dit geen plezierige ontwikkeling.

 

 

Maakt dat maakt Jesse niks uit; het GroenLinks verkiezingsprogramma is inmiddels beschikbaar in het Arabisch! Ja dat leest u goed. 

 

Ik denk dat als je hier je kiesrecht wilt uitoefenen je de Nederlandse taal dient te beheersen, maar nee hoor, voor de Jessias ligt dat heel anders.

 

Nou ja, mijn punt is duidelijk, ik ben geen fan van deze man.

 

Want weet u wat het is; al dat linkse politiek correcte geneuzel is op termijn gewoon funest voor een vrije, open en eerlijke samenleving. Gekwetste woke zieltjes, ondersteund door deze linkse elite maken straks uit wat u en ik nog mogen zeggen, wat onze studenten moeten denken op onze Universiteiten (in plaats van juist vrij te leren denken, van het kritische bevragen), wat het bedrijfsleven moet dulden aan mensen die op plekken zijn gezet vanwege geslacht, afkomst of weet ik veel wat, allesbehalve om hun kwaliteiten. En reken maar dat de elite en die gekwetste woke zieltjes geen tegenspraak dulden, tolerantie is in die kringen echt heel ver te zoeken. 

 

Lees HIER het artikel over het regentengedrag van meneer Klaver

 

https://www.wyniasweek.nl/kamerleden-groenlinks-hebben-niets-te-vertellen/ 

 

En houd er rekening mee beste kiezer; deze man gaat het niets meer uitmaken welke tassen hij van Rutte moet dragen, als hij maar mee kan regeren straks. En let dan op uw portemonnee, want de klimaat- en immigratiehysterie die dan op u wordt losgelaten zullen duur zijn, heel duur!

 

The problem with socialisme is that you eventually run out of other peoples money.

 

Margaret Thatcher 

 

 

https://krant.volkskrant.nl/titles/volkskrant/7929/publications/1257/articles/1353501/3/1

 

   

Nog maar eentje dan 

 

Lodewijk Asscher.

 

-    

Deze meneer speelde een weinig verheffende rol in die toeslagen affaire.

 

Maar dat is was hem betreft geen enkel punt, sterker nog, hij dacht rustig te kunnen aanblijven en vond zichzelf DE aangewezen man om het vertrouwen van de burger in de overheid terug te winnen.

 

Hoe schaamteloos kun je zijn! Wilt u ook in zijn geval, net als bij Wiebes, nog meer keihard bewijs voor het feit dat er voor hem echt geen plaats meer is in de politiek?

 

Wilt u meer bewijs van de grenzeloze arrogantie van de macht, van minachting voor die lastige burger? En wat denkt u van zijn zeshonderd miljoen kostende banenplannen dat jammerlijk is mislukt? Maakt hem niks uit, gewoon even uit beeld en er weer in. Heeft u hem medio 2020 weer horen roepen; elke Nederlander een baan? Wat een fantast

 

Deze man is niets meer dan een luchtfietser die snel wegfietst als zijn plannetjes niet blijken te werken en in feite weinig anders kan dan drinken uit de bron van zijn partij.

 

Zooooooo benieuuwd welke prachtige functie de baantjescaroussel hierna voor hem in petto heeft. Dan kan hij dit land weer dienen, ik kan niet wachten beste mensen!

 

   

Maar gelukkig, er waren redders in onze nood!

 

Alexander Pechtold.

 

       Welbespraakte, aalgladde konkelaar, strak in het pak.

 

     Stond op zijn eigen lijst als eerstvolgende minister president. De reden daarvan is mij nooit helemaal duidelijk geworden.

     Heeft u hem kunnen betrappen op iets groots? Ja, grote woorden, dat dan weer wel, maar verder?

 

       Heeft inmiddels het veld geruimd en het politieke leven ingeruild voor een mooie baan bij het CBR (Knettergoede sollicitatiebrief geschreven denk ik?).

 

       Oh ja, voordat ik het vergeet; in de aanloop naar de verkiezingen van 2017 (iedereen heeft dat via de media kunnen vernemen, zoek gerust terug op het internet) heeft deze meneer elke werkende een bonus beloofd van € 500,--. Die heb ik helaas nog niet mogen ontvangen. Mag ik daarover nog vernemen?

 

Sybrand Haersma Buma.

 

    Keurige man van christelijke signatuur. Heeft inmiddels ook het veld geruimd en bevindt zich nu in de luwte van een mooie baan ver van het politieke geweld (Knettergoede sollicitatiebrief geschreven denk ik?).

 

        Wilde het ‘fatsoen’ weer terug zien bij zijn burgertjes. Volkslied zingen op de basisschool. Nou meneer, zo denk ik dan in al mijn onschuld, zolang velen van die burgertjes lak hebben aan onze fatsoensnormen omdat wij die zelf in al onze liederlijke en politiek correcte slapte hebben vermorzeld wordt het echt niets met dat fatsoen, echt helemaal niets!

 

     U vindt vast wel een schooltje in Leeuwarden om het volkslied te oefenen met de kindertjes!  

 

Geert Wilders.

 

    Zal vrijwel zeker nooit regeringsverantwoordelijkheid nemen wegens niet al te veel regeringsmateriaal in zijn partij (op de capabele en sympathieke heer Martin Bosma na dan, dat is echt een topper). Prachtig zoals Bosma de politiek correcte linkse kerk, inclusief onze staatsomroep NPD66, excuus, NPO 1,2 en 3, telkens weer tot op het bot fileert.

    Hoe dan ook; er is kennelijk een maatschappelijke behoefte aan een partij als de PVV en dat is volledig de schuld van de gevestigde partijen die de kiezer in een ijzige kou hebben laten staan met al hun visionaire, maar voor de gewone man veelal volstrekt onbegrijpelijke agenda's.

    

   

    Oh ja, als we dan spreken over 75 jaar vrijheid en we vragen ons nauwelijks af waarom meneer Wilders niet in vrijheid kan leven word ik slechts wat misselijk bij alle ronkende woorden rond 5 mei. Degenen die hem bedreigen dienen te worden opgespoord -hoe moeilijk kan dat zijn in dit tijdperk, en aangepakt, keihard. Wellicht kunt u alvast wat voorgedrukte aangifteformulieren aanreiken aan de heer Wilders, dan kan het OM daarna voortvarend aan de slag. En als datzelfde OM dan wat piept over capaciteitsgebrek dan heeft u vast wel wat geld liggen voor wat extra capaciteit. Een beetje meer enthousiasme in deze zaken zou ik graag zien vanuit het OM. Kortom; mag ik rekenen op een heel krachtige aanpak hier? Oh ja, als ze dan toch bezig zijn, dan ook graag even een dossiertje aanleggen over de heren die over Baudet hebben geroepen; 'Als je Baudet dood wilt hebben roep je gewoon paf' of 'Waar is Volkert als je hem nodig hebt' of, 'We gunnen hem een wandeling langs de snelweg'.

     

    Mooie kans voor het OM om te laten zien dat het niet bevooroordeeld en/of selectief is, ik zou die kans zeker pakken. Maar ik koester weinig hoop want Baudet is vies rechts en dan mag je vrijuit bashen en de oogjes dichtknijpen voor knijterlinkse hysterie en eenzijdige berichtgeving. Net als met Pim Fortuyn destijds, maar daar heeft niemand het in Den Haag meer over.

 

Rob Jetten.

 

      Ik heb eigenlijk maar één vraag. Waar staat deze man eigenlijk nog voor? U mag het zeggen.

 

Sigrid Kaag

 

    Ik verwacht weinig verlossing van deze dame. Ze roept maar wat in de ruimte over ander beleid, maar wat dat dan is? En dan heeft ze in al haar overwinningsvreugde absoluut buiten Rutte gerekend. Deze politieke kannibaal vreet dat hele D66 genadeloos op.

 

Samen met GroenLinks en zo nog wat ander politiek correct, links elitair, subsidieverslaafd actie/bestuurdersvolk stort een partij als D66 voornamelijk kostbare, door de gewone burger te betalen visionaire ellende over ons uit. Ik heb er niks mee, maar ja, spreek ze maar eens tegen, deze elitaire bende, voor je het weet ben je een,..., want tegenspraak wordt in deze kringen niet geduld. 

 

En wat lees ik op de site in het van D66:

 

De Nederlandse bevolking vergrijst snel. In de toekomst dragen minder werkende mensen de lasten voor een steeds grotere groep Nederlanders. Dat hoeft geen probleem te zijn: veel mensen uit het buitenland werken graag in Nederland. Daarom willen we het makkelijker maken voor mensen buiten de EU om hier te komen werken. In sommige sectoren kunnen arbeidsmigranten een grote bijdrage leveren aan Nederlandse bedrijven. Als we deze mensen tijdelijk werk en een veilige reis bieden, dragen zij bij aan onze economie. D66 wil legale arbeidsmigratie daarom stimuleren, zoals ook gebeurt in landen als het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. Wel zijn er strenge voorwaarden: arbeidsmigratie is tijdelijk en moet in lijn zijn met het internationaal recht. Daarnaast mag arbeidsmigratie nooit een goedkoop alternatief zijn voor Nederlandse werkenden: de voorwaarden waaronder ze werken moeten dezelfde zijn.

 

Ja ja, 'een veilige reis bieden (uit linke, onveilige landen dus begrijp ik?). Dus als we ze goed kunnen gebruiken dan vinden we het geen enkele probleem om mensen die van waarde voor ons zijn te stimuleren hun land te verlaten, want daar zijn ze toch niet bruikbaar, die economie daar is toch al verloren. Zie ik dat goed? Kennis daar wegtrekken voor eigen gewin? Hoe a-sociaal kun je zijn D66 (en vergelijkbare linkse kerken) .

 

En ja hoor, het is allemaal tijdelijk, zodra ze niet meer nodig zijn gaan ze keurig netjes terug, daar zal D66 op toezien. Pfffffffff,.. oei, oei, oei, wat een,...

 

En deze dan; ze hebben al die tijd in Rutte 3 vrolijk meegedaan met dat Rutte 3. En nu moet het dan ineens allemaal anders? Kweenie, beetje hypocriet misschien, pietsje achter de ellebogen nu de macht lonkt?

 

Lees HIER over de diversiteits hypocrisie!

 

 

En meneer Rob Jetten maar piepen dat er toch ook zoveel vredelievende en hardwerkende moslims zijn. Dat zal best, maar als mevrouw Lale Gül haar boek 'Ik ga leven' publiceert en er een website verschijnt waarop je haar kunt ondersteunen dan zie je op de website 99% namen van overduidelijk witte Nederlanders. In de moslim hoek is (en blijft) het angstig stil. Dat betekent slechts twee dingen;

 

 . - Het gros van de moslims is doodsbenauwd en dan hebben we denk ik toch wel een fraai bewijs van het feit hoe verstikkend en knellend deze religie/ideologie is, of,

- Het gros van de moslims is het heimelijk eens met de drek en de werkelijk schokkende en zieke bedreigingen die Lale over zich heen heeft gekregen.

 

Welke van de twee kwalijker is? Ik ben er nog niet uit. En dit is dan een prachtig bruggetje naar,...

 

Die meneren van Denk.

 

      

  Een van die meneren heb ik ooit over zijn eigen partij c.q. hun aanwezigheid in ons politiek bestel horen roepen; 'Wen er maar aan'. Nou, dit zal voor mij nooit wennen. Voor religieus dan wel ideologisch fanatisme is wat mij betreft geen plaats in de politiek. En in plaats van ons politiek de maat te nemen zouden ze beter wat aandacht kunnen besteden aan dit;

 

     https://nos.nl/artikel/2329551-turkije-wil-gevangenen-vrijlaten-maar-geen-politieke-gevangenen.html#:~:text=In%20Turkije%20wonen%2080%20miljoen,moeten%20blijven%3A%20duizenden%20politieke%20gevangenen.

 

   Maar daar komen ze bij DENK natuurlijk niet aan toe wegens te druk met uitleggen hoe wij ons moeten gedragen. Terwijl in hun eigen land een meneer met heel bedenkelijke karaktereigenschappen aan de macht is. Een meneer die velen die hem niet naar de mond praten laat oppakken en opsluiten. Weet u hoeveel rechters, politici en journalisten er in dat land al heel lang en zonder vorm van proces opgesloten zitten? En reken maar dat dat geen frisse celletjes zijn zoals wij die kennen. Echt, de arm van deze man reikt tot in de hoofden van de DENK meneren en dus tot in onze parlementaire democratie. Als u zich dat maar realiseert.

 

      Ik weet het niet, een dikker, vetter maar vooral ook kwalijker voorbeeld van dubbele moraal is volgens mij moeilijk denkbaar. 

 

 

 Ok, pfffffffff, even iets positiefs.

 

Ga zo door mevrouw Leijten, ga zo door meneer Omtzigt! Wellicht een onderzoekje -uiteraard geheel volgens uw degelijke stijl- naar de schimmige invloed van de orthodoxe Islam?

 

 Belastingdruk.

      

       Straks werken wij voornamelijk voor de overheid, terwijl Jan één tot tweemaal modaal elk dubbeltje moet omdraaien. Als de overheid zo door blijft graaien en verspillen gaat het echt die kant op! Kent u in die inkomenscategorie nog een echte kostwinner, zonder auto van de zaak, net even te veel verdienend voor welke toeslag of subsidie dan ook en met twee schoolgaande kinderen? Daar zijn er echt niet veel meer van, gewoon omdat men het met één modaal tot tweemaal  modaal salaris niet meer redt in zo’n situatie. Er zijn inmiddels gezinnen met tweeverdieners die met een normaal, gezond en absoluut niet excessief uitgavenpatroon steeds meer moeite hebben om rond te komen. Almaar stijgende gemeentelijk lasten, torenhoge belastingen op energie, btw verhogingen, en steeds duurder wordende dagelijkse boodschappen zijn daar een belangrijke oorzaak van. Plus in veel gevallen onnodig (idioot) hoge huren, mede dankzij uw verhuurdersheffing, een ter plaatse door Den Haag verzonnen belasting om tekorten te dekken!!

  

Hoe lang denkt u dat wij dit nog volhouden, beste bestuurders? 

  

 

     

Want zo ver heeft u het inmiddels laten komen in al uw onkunde.

 

 

 

Er gaat meer dan genoeg geld richting gezondheidszorg, maar u let onvoldoende op de besteding daarvan en vooral op DOOR WIE EN AAN WIE!

 

Pak door, stop die enorme geldlekkage, maak krachtig beleid, saneer en snoei in het woud van prutsers, nutteloze adviseurs, zinloze beleidsmakers, incompetente managers, graantjes meepikkende nitwits, inefficiënte structuren.

 

Controleer, zie toe, check, reken af, keihard.

 

Laat het niet zo uit de hand lopen en houd uw hand niet telkens op bij mij voor nog meer eigen risico.

 

Het is genoeg zo!!

 

En ondertussen; Hallelujah Europa!

 

 Het is u inmiddels wel duidelijk wat ik vind van het gedweep met deze volledig uit de hand gelopen organisatie. 

 

Weet u nog, die ophef over de riante onkostenvergoedingen voor Europarlementariers? En hun reactie op wat kritische vragen? Vage verhalen tot zelfs arrogante verklaringen dat ze niet van plan waren om rekening en verantwoording af te leggen. Die vergoedingen waren destijds zo besloten en basta, zo de DOOFPOT in. Hieronder treft u wat de NOS daarover berichtte medio mei 2017:

 

"Het blijft onduidelijk wat veel Europarlementariërs doen met de in totaal 40 miljoen euro aan onkostenvergoeding die ze elk jaar ontvangen. Dat is de conclusie van onderzoek van een samenwerkingsverband van journalisten waar de NOS deel van is. Slechts 8 procent van de ondervraagde parlementariërs wilde volledig inzicht geven in waar ze de vergoeding aan uitgeven, aldus de NOS."

 

Goedbeschouwd bijna crimineelmaar ze komen ermee weg. Hoe kan dat nou, vraag ik mij dan af. Stel dat u straks in Den Haag uitgekeken bent en ook wel eens een graantje uit de Brusselse ruif wilt meepikken. Dan wilt u toch vooral niet al te hard tegen dat systeem hebben geschreeuwd, toch? Zit ik er ver naast en ben ik nu geheel ten onrechte achterdochtig? Oh ja, kijk dit filmpje maar eens. Schandalig en ontluisterend.

 

https://www.youtube.com/watch?v=MPbNF1q_6tg

  

  

"The problem with the world is that intelligent people are full of doubt, while the stupid ones are full of confidence. "

 

Charles Bukowski-   

 

 

Rest ons nog slechts uw opportunisme?

  

Ik wil geen paars, groen, links, sociaal, christelijk, liberaal of wat dan ook voor ‘kleurtje’ beleid. Ik wil gewoon op een zakelijke en financieel volstrekt transparante wijze geregeerd worden, ik wil dat er op de kassa wordt gelet, ik wil dat ouderen, zieken en mensen die echt uit de boot vallen de zorg krijgen die een beschaafde maatschappij behoort te verlenen. Als  u ophoudt met al die gruwelijke verspillingen is daar poen zat voor! Meneer Rutte krijgt van mij gegarandeerd duizend euro als hij deze bewering,  wel met keiharde cijfers onderbouwd graag, onderuit kan halen!

 

 

Ik verwacht, nee ik eis van u de bereidheid tot verlies van uw baan, tot afstand van uw pluche zetels, als u daarmee dit land zou kunnen redden. 

 

STOP ONMIDDELLIJK MET UW GROOTSE, DURE, VISIOENEN, INGEGEVEN DOOR UW PARTIJPOLITIEKE BELANGEN.

STOP MET TE DENKEN DAT U DE BELANGEN VAN DE BURGERS BETER KENT DAN ZIJ ZELF.

STOP MET UW STROPERIGE POLITIEKE TAAL OM UW EIGEN ONVERMOGEN, GEDRAAI EN GEKONKEL TE MASKEREN.

STOP MET REGEREN OVER MIJN HOOFD EN DAT VAN MIJN MEDEBURGERS.